not valid E-mail address
Incorrect Password

Oddzwonimy!Podaj swoje dane, a nasi doradcy skontaktuje się z Toba w najbliższym czasie.

Procedura Rozpatrywania Reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące wad towaru Kupujący powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: biuro@newfacebeauty.pl
 2. Kupujący może skorzystać z dostępnego na stronie sklepu dokumentu  Formularz Reklamacji"
 3. Warunkiem uznania reklamacji w okresie gwarancji jest dostarczenie sprzętu do serwisu w stanie kompletnym w opakowaniu zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie  fabryczne
 4. Do przesyłki należy dołączyć:
  - kserokopię karty gwarancyjnej ( wystawionej przez Sprzedawcę  )
  - kserokopię dokumentu sprzedaży, wraz z adresem zwrotnym jeżeli jest inny niż na fakturze.
  - szczegółowy opis usterki dostarczonego sprzętu
  - ewentualnie dokumentację zdjęciową.
 5. Sprzedawca zobowiązuje sie rozpatrzyć reklamacją w terminie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia sprzętu do Serwisu. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych przez okoliczności niezależne od Sprzedawcy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych.
 6. KUPUJĄCY może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę KUPUJĄCY może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SPRZEDAWCA niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. KUPUJĄCY nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Koszt odesłania reklamowanego towaru ponosi SPRZEDAWCA w razie uwzględnienia reklamacji. Sposób odesłania reklamowanego towaru określa SPRZEDAWCA.